MENI
28.5.2024

Održana 12. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Održana 12. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine razmatran je Izvještaj o najavljenoj posjeti Kazneno - popravnom zavodu Tuzla. Članovi Nezavisne komisije o ovom Izvještaju izjasnit će se na narednoj sjednici.

Utvrđen je Plan aktivnosti Nezavisne komisije za juni 2024. godine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću