MENI
28.5.2024.

Održana 41. sjednica Odbora za žalbe građana

Na 41. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) izvršena je analiza posjeta i obilaska graničnih prijelaza Bosne i Hercegovine u zoni odgovornosti Terenskog ureda Granične policije Jug - Čapljina koje su realizirane 22. i  23. 5. 2024. godine.

Na temelju izvršene analize, a u kontekstu razloga koji su bili povod za žalbe građana, na sjednici je utvrđen i Plan mjera i daljnjih aktivnosti Odbora za žalbe građana PSBiH u pogledu unaprjeđenja profesionalnog rada policijskih službenika Granične policije BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću