MENI
27.5.2024.

Članovi Povjerenstva za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma PSBiH obavili javno saslušanje predstavnika Instituta za mjeriteljstvo BiH i Vijeća za mjeriteljstvo BiH

Članovi Povjerenstva za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) obavili su danas javno saslušanje ravnateljice Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine Milice Ristović – Krstić i članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine u svezi sa donošenjem novih podzakonskih akata Instituta za mjeriteljstvo BiH.

U svezi s pitanjem donošenja Pravilnika o mjerenju gledanosti, a koji je predmet sudbenog postupka, članovi Povjerenstva za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma usvojili su zaključak koji glasi:

„Ukoliko Sud Bosne i Hercegovine već nije privremenu mjeru zabrane primjene osporenog Pravilnika o mjerenju gledanosti po predmetu broj S1-3U-04767724, smatramo da bi zabranu trebalo donijeti sa rokom trajanja do okončanja sudbenog postupka jer postoji visoka vjerovatnoća da će se dogoditi koruptivne radnje primjenom navedenog Pravilnika“. (kraj) 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću