MENI
17.4.2024

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava održali sastanak sa specijalnim izvjestiocem UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Rejhana Dervišević i Milan Petković održali su danas u Sarajevu sastanak sa specijalnim izvjestiocem Ujedinjenih nacija (UN) za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja Clementom Nyaletsossi Vouleom.

Na sastanku, kome su prisustvovali i predstavnici Ureda visokog komesara UN za ljudska prava (OHCHR), bilo je riječi o uspostavljenim pravnim okvirima u Bosni i Hercegovini koji garantuju ostvarivanje prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

Visoki zvaničnik UN-a i njegovi saradnici interesovali su se za procedure koje u BiH različiti nivoi vlasti primjenjuju za održavanje mirnih okupljanja, posebno u vezi sa odobravanjem pristupa javnim prostorima, kao i za zakonska i praktična ograničenja ostvarivanja prava na slobodu mirnog okupljanja. Također se razgovaralo i o propisima koji službenim licima omogućavaju da upravljaju mirnim okupljanjima, kao i o odlučivanju drugostepenih organa vlasti u slučajevima žalbi na odluke o zabrani održavanja javnih skupova.

Članovi Zajedničke komisije upoznali su visokog gosta sa nadležnostima i radom ove Komisije, posebno se osvrnuvši na saradnju s Uredom ombudsmena za ljudska prava BiH, nevladinim sektorom i građanima u pogledu zaštite ljudskih prava, uključujući i pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

Tokom sastanka ocijenjeno je da oblast slobodnog okupljanja i udruživanja u BiH zakonski dobro regulisana na različitim nivoima vlasti. S tim u vezi, ukazano je na potrebu harmonizacije propisa koji regulišu pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, s ciljem da svi građani u BiH uživaju ista prava i slobode.

Specijalni izvjestilac UN-a najavio je da će, nakon višednevne posjete BiH, sačiniti izvještaj sa nalazima i preporukama, koji će biti dostavljen Savjetu UN-a za ljudska prava i nadležnim institucijama BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću