MENI
2.4.2024

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH i predsjedavajući Delegacije PSBiH u PSNATO-a Kemal Ademović i predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović prisustvovali u Sarajevu obilježavanju 75. godišnjice NATO-a

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i predsjedavajući Delegacije PSBiH u PSNATO-a Kemal Ademović i predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović prisustvovali su danas u Sarajevu obilježavanju 75. godišnjice NATO-a i 20. godišnjice otkad je Misija SFOR-a ustupila mjesto NATO Štabu Sarajevo.

Tokom svečanosti, čiji je domaćin bila komandantica NATO Štaba u Sarajevu brigadna generalica Pamela McGaha, dat je osvrt na 75 godina djelovanja NATO-a, te je konstatirano da je od 1949. godine, kada je formiran, NATO savez od 12 narastao do 32 suverene i nezavisne zemlje, koje su postale članice Alijanse.

Brigadna generalica McGaha naglasila je da NATO Štab u Sarajevu radi u cilju ostvarenja boljeg života za građane BiH, te potcrtala da reformski proces koji vodi dostizanju NATO standarda nije ni brz ni lagan.

Tokom ove svečanosti predsjedavajući Ademović i Imamović razgovarali su sa brigadnom generalicom McGaha. Informirali su je o radu PSBiH, Delegacije PSBiH u PSNATO-a i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH.

Predsjedavajući Ademović zahvalio je komandantici NATO-a na podršci u radu Delegacije PSBiH u PSNATO-a i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Informirao je generalicu McGaha o pismu predsjedavajućeg PSNATO-aMichala Szczerbe koje upućeno članovima Delegacije PSBiH u PSNATO-a, koje se odnosi na status Delegacije PSBiH u PSNATO-a u narednom periodu, što će biti razmatrano na Proljetnom zasjedanju PSNATO-a, koje će se od 24. do 27. maja 2024. godine održati u Sofiji. (saopćenje iz Kabineta predsjedavajućeg Doma naroda Kemala Ademovića)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću