MENI
2.4.2024

Održana 20. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 20. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prihvaćena je poslanička incijativa Rejhane Dervišević, Saše Magazinovića, Ermine Salkičević - Dizdarević, Albina Muslića i Jasmina Imamovića kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s nadležnim ministarstvom, omogući uplate administrativnih taksi putem web-servisa/aplikacije na račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

K znanju je primljena Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava budžetske rezerve za januar - septembar 2023., koju je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću