MENI
2.4.2024

Održana 16. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 16. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dato je pozitivno mišljenje, te Domu preporučeno davanje saglasnosti za ratificiranje:

  • Međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ (CERV) 2021-2027. godine,

  • Sporazuma o grantu Povjereničkog fonda br. TF0B8258 Bosna i Hercegovina: Grant za projekat jačanja pripravnosti i reagiranja na vanredne situacije između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Komisija je k znanju primila Odgovor Vijeća ministara BiH na zaključak Komisije za vanjske poslove PSBiH sa 15. sjednice o statusu Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske.

K znanju su primljeni i sljedeći izvještaji i materijali pristigli Komisiji:

  • Izvještaj s Evropske parlamentarne sedmice 2024. – Međunarodne konferencije o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u EU, održane u Briselu 12. i 13. februara 2024. godine;

  • Izvještaj sa 17. plenarne sjednice Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran i 8. samita predsjednika parlamenata zemalja članica Unije za Mediteran, Rabat (Kraljevina Maroko), 15. i 16. februar 2024. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću