MENI
7.12.2023

Zakazana 14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 14. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 21. decembar 2023. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Inicijativa poslanika: Mire Pekić, Jasmina Emrića, Vlatka Glavaša, Aide Baručije, Branislava Borenovića, Mladena Bosića, Elvise Hodžić, Nenada Grkovića, Šerifa Špage, Darka Babalja i Safeta Keše za rekonstrukciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Vijeću ministara BiH Staše Košarca, broj: 01-50-1-2418/23 od 20. 11. 2023;
 4. Inicijativa poslanika: Sanje Vulić, Obrena Petrovića, Nebojše Radmanovića, Ljubice Miljanović, Milorada Kojića, Milana Petkovića, Miroslava Vujičića i Čedomira Stojanovića za rekonstrukciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - smjenu ministra odbrane BiH Zukana Heleza u Vijeću ministara BiH, broj: 01-50-1-2463/23 od 27. 11. 2023;
 5. Prijedlog izmjena Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentaene skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač: Komisija za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-4-2489/23 od 30. 11. 2023;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Denisa Zvizdića da se Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2286/23 od 21. 11. 2023;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Nihada Omerovića da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima razmatra po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2349/23 od 21. 11. 2023; 
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš (zakon po hitnom postupku), broj: 01-02-1-2192/23 od 21. 11. 2023;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika Predraga Kožula za uvrštavanje nove tačkeu dnevni red 13. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-2415/23 od 21. 11. 2023;
 10. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: "Aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru provođenja planova integriteta", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-10-2179/22 od 26. 12. 2022;
 11. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2022, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-2408/23 od 17. 11. 2023;
 12. Izvještaj o provođenju Općih izbora 2022, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-2409/23 od 17. 11. 2023;
 13. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i izbor jednog člana koji će preuzeti dužnost umjesto razriješenog člana Upravnog odbora, podnosilac izvještaja: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor četiri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, broj: 01,02-34-1-2428/23 od 21. 11. 2023;
 14. Poslanička inicijativa Predraga Kojovića, Sabine Ćudić i Aide Baručije, broj: 01-50-1-2389/23 od 16. 11. 2023;
 15. Poslanička inicijativa Mire Pekić i Branislava Borenovića, broj: 01-50-1-2501/23 od 1. 12. 2023;
 16. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o postavljenju na dužnost profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta za koja je predviđen čin generala u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-03-2491/23 od 30. 11. 2023;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta, broj: 01,02-21-1-2365/23 od 13. 11. 2023;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridora Vc u Republici Srpskoj – projekat obilaznica Doboj – poddionica: Rudanka – Putnikovo Brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-2449/23 od 24. 11. 2023. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću