MENI
29.11.2023

Članovi Komisije za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma razgovarali sa šefom Misije OSCE-a u BiH

Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović, zamjenici predsjedavajućeg Komisije Predrag Kožul i Ermina Salkičević – Dizdarević, te članovi Komisije Nermin Mandra, Milorad Kojić i Nenad Grković razgovarali su danas sa šefom Misije OSCE-a u BiH, ambasadorom Brianom Aggelerom.

Tokom razgovora članovi Komisije upoznali su ambasadora Aggelera sa radom ove Komisije, koja, kako je rečeno, ima nadležnost da provodi parlamentarni nadzor s ciljem otkrivanja i prevencije svih oblika korupcije, u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru. S tim u vezi, kazano je kako je na prethodnim sjednicama dogovorena metodologija rada Komisije, kao i plan da se u narednom periodu organizuju sastanci članova Komisije sa institucijama BiH nadležnim za borbu protiv kriminala i korupcije.

Komisija će, rečeno je, od Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za razmatranje žalbi BiH, te Institucije ombusmena za ljudska prava BiH zatražiti da dostave izvještaje o rezultatima rada i iskustvima u borbi protiv svih oblika korupcije.

Na sastanku je kazano da će Misija OSCE-a u BiH, koja je već dvije decenije uključena u aktivnosti u vezi s reformom pravosudnih institucija BiH, podržati rad Komisije za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću