MENI
3.10.2023

Održana 6. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

Na 6. sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH primljena je k znanju Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvih šest mjeseci 2023. godine, koju je sačinilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Zajednička komisija nije podržala delegatsku inicijativu Kemala Ademovića kojom se od Vijeća ministara BiH, a posebno od Ministarstva sigurnosti BiH, traži hitno pokretanje procedure za proširenje kapaciteta Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za minimalno 100 polaznika u roku od tri mjeseca od dana usvajanja inicijative.

Nakon što su se članovi Zajedničke komisije upoznali sa dopisom Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) za uspostavljanje 24-satnog osiguranja objekata IDDEEA, usvojen je zaključak da se odgovori dopisom da Zajednička komisija nije nadležna za rješavanje zahtjeva IDDEEA-e.

K znanju su primljene sljedeće informacije o aktivnostima članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH:

  • Informacija o održanom sastanku sa članovima Odbora NATO-a za sigurnost, partnerstvo i saradnju, Sarajevo, 08. 06. 2023.;
  • Informacija o učešću u radu Parlamentarnog foruma o malom i lakom naoružanju članica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Marine Pendeš i Sanje Vulić, 21. i 22. 06. 2023. godine. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću