MENI
3.10.2023

Održana 8. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

Na 8. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prihvaćeni su principi Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Komisija je odobrila Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2024. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojen je Plan Komisije za finansije i budžet za razmatranje revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH u 2022. godini. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću