MENI
3.10.2023

Održana 8. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda

Na 8. sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije  Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržan je, u drugoj komisijskoj fazi, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti sаоbrаćаја nа putеvimа u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Komisija je dala pozitivno mišljenje, te Domu preporučila davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  • Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije;
  • Ugovora o finansiranju zaključenog između Bosne i Hecegovine i Republike Srpske i Evropske investicione banke (Projekat medicinskog kompleksa Banja Luka), Evropski fond za održivi razvoj - EFSD + Namjenski investicioni okvir 1 (FI N° 91.071 - SERAPIS 2019-0319);
  • Sporazuma o investicionom grantu za Podršku vodosnadbijevanja i sanitacije u Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) II između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke;
  • Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini;
  • Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na Zapadnom Balkanu. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću