MENI
2.10.2023

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u PSNATO-a Kemal Ademović održao sastanak sa ministrom odbrane BiH

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Parlamentarnoj skupštini NATO-a (PSNATO) Kemal Ademović danas je u Sarajevu održao sastanak sa ministrom odbrane BiH Zukanom Helezom i njegovim saradnicima, tokom kojeg je razgovarano o organizaciji predstojećeg 105. Rose Roth seminara PSNATO-a, koji će se održati u Sarajevu u periodu od 14. do 16. novembra 2023. godine.

Predsjedavajući Ademović je ministra Zukana i njegove saradnike informisao o toku priprema za 105. Rose Roth seminar PSNATO-a, koji se organizuje u saradnji sa PSBiH.

Ministar Helez dao je punu podršku u pripremi i organizaciji 105. Rose Roth seminara PSNATO-a. Delegaciji PSBiH u PSNATO-a stavio je na raspolaganje svu raspoloživu infrastrukturu i resurse, a formirani su i timovi za saradnju koji će neposredno raditi na pripremi ovog značajnog skupa.

Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja i o drugim pitanjima iz djelokruga rada Ministarstva odbrane BiH i Delegacije PSBiH u PSNATO-a. S tim u vezi, predsjedavajući Ademović informisao je ministra odbrane BiH o predstojećem 69. godišnjem zasjedanju PSNATO-a, koje će se održati u Kopenhagenu od 6. do 9. oktobra 2023. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću