MENI
25.9.2023

Članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH razgovarali sa generalskim korom Oružanih snaga BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Jasmin Imamović, članovi Zajedničke komisije Sanja Vulić i Slavko Matić, te parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović danas su u Banjaluci razgovarali sa generalskim korom Oružanih snaga BiH (OSBiH).

Sastanku su prisustvovali zamjenici načelnika Zajedničkog štaba OSBiH generali Ivica Jerkić i Gojko Knežević, komandanti komandi i brigada OSBiH, kao i drugi najodgovorniji visoki oficiri OSBiH, među kojima i generalni inspektor Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić.

Zamjenik načelnika OSBiH general – major Ivica Jerkić detaljno je upoznao članove Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH i parlamentarnog vojnog povjerenika BiH sa stanjem u OSBiH.

Posebno je govorio o statusu personala, obukama i vježbama, operacijama u zemlji i inostranstvu, odnosno međunarodnom angažiranju OSBiH, bilateralnoj i multilateralnoj saradnji, implementaciji obaveza iz oblasti kontrole naoružanja, kao i o drugim važnim pitanjima kakvo je budžet, te status dokumenata Pregled odbrane, Plan razvoja i modernizacije, te Program reformi.

Tokom sastanka konstatirano je da je snabdijevanje OSBiH i dalje jedan od značajnih problema OSBiH. Također je upozoreno i na već nekoliko godina izraženi problem grijanja u objektima u kojima rade i borave pripadnici OSBiH, kao i na problem nedostatka sredstava za održavanje perspektivnih lokacija OSBiH. Istovremeno, ukazano je i na velike troškove personala u strukturi budžeta za odbranu, zbog čega, kako je rečeno, sa raspoloživim sredstvima nije moguće provesti Plan modernizacije OSBiH.

Na sastanku je dogovoreno da će se nastaviti razgovori o aktuelnom stanju u sektoru odbrane, uz prisustvo najodgovornijih ljudi iz Ministarstva odbrane BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću