MENI
21.9.2023

Održana 7. hitna sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Na 7. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavljena je rasprava o tački dnevnog reda „Učestali napadi na povratnike na području entiteta Republika Srpska i Prijedlog mjera i aktivnosti na poboljšanju sigurnosti povratnika na teritoriji Bosne i Hercegovine“, koju su predložili poslanici Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Milan Dunović, Šemsudin Mehmedović, Safet Kešo, Zlatan Begić, Denijal Tulumović, Amor Mašović, Vlatko Glavaš, Šerif Špago, Nermin Mandra, Jasmin Emrić, Midhat Čaušević i Elvisa Hodžić.

Nakon obavljene rasprave, usvojeni su sljedeći zaključci:

  • Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine osuđuje sve napade na povratnike u Bosni i Hercegovini;
  • Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine formira radno tijelo sastavljeno od predstavnika svih klubova poslanika sa zadatkom da u roku od 45 dana Predstavničkom domu predloži mjere za zaštitu i sigurnost povratnika u Bosni i Hercegovini. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću