MENI
21.9.2023

Održana 10. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 10. sjednici odobrila je Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2024. godinu.

Komisija je primila k znanju Finansijski izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH za period od 1. 1. do 30. 6. 2023. godine.

Prihvaćen je Plan Komisije za finansije i budžet za razmatranje izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH u 2022. godini. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću