MENI
30.6.2023

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Marinko Čavara učestvuje u Španiji na međunarodnoj konferenciji povodom Međunarodnog dana parlamentarizma

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Marinko Čavara učestvuje na međunarodnoj konferenciji koja se, u povodu Međunarodnog dana parlamentarizma, održava u gradu Leon, Kraljevina Španija.

Konferencija je okupila predstavnike parlamenata država članica Evropske unije (EU), predstavnike parlamenata zemalja kandidatkinja za članstvo u EU, te predstavnike parlamenata država s posebnim parnerstvom s EU.

Konferencija je ujedno i prilika za obilježavanje preuzimanja predsjedanja Kraljevine Španije Vijećem EU. 

Teme konferencije su naglašavanje ključne uloge parlamenata u promicanju demokratije širom svijeta i vrijednosti parlamentarnih institucija suočenih s novim izazovima i prijetnjama demokratiji, jačanje globalnog parlamentarnog razvoja i međuparlamentarne saradnje, te naglašavanje pozicije parlamenta kao ključnih institucija predstavničke demokratije.

U uvodnom obraćanju govorili su gradonačelnik Leona José Antonio Diez, zamjenik predsjednice Evropskog parlamenta Othmar Karas, te predsjednica Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Marketa Pekarova Adamova.

Tokom glavne sesije "Obrana evropskih vrijednosti i demokratskih institucija suočenih s novim izazovima i prijetnjama demokratiji" obratili su se predsjednik Parlamenta Švedske Andreas Norlén, predsjednik Parlamenta Portugala August Ernest Santos Silve i predsjednica Parlamenta Litve Viktorija Čmilytė-Nielsen.  

Poseban značaj konferenciji dao je dolazak i obraćanje Njegovog Veličanstva kralja Filipa VI, koji je u svom govoru istaknuo važnost zajedničkog rada svih parlamenata, te da se EU mora proširivati, a gdje ključnu ulogu upravo imaju parlamenti. Poseban naglasak je stavio na demokratiju u EU i državama članicama koje se suočavaju s rastućim ekstremizmom, dezinformacijama i osjećajem udaljenosti građana od izabranih predstavnika.

Tokom rasprave učesnici su se složili da su parlamenti jedan od institucionalnih stupova predstavničke demokratije, zajedno s izborima i vladavinom prava. Jak i efikasan parlament doprinosi političkoj stabilnosti, ekonomskom razvoju i kvalitetnom životu stanovnika. Parlamenti u EU, ali i mnogi drugi parlamenti su sve više uključeni u parlamentarnu diplomatiju i pružanje tehničke podrške jačanja parlamenta širom svijeta, potvrđujući da je podrška drugih parlamenta najefikasniji način za dijeljenje naučenih lekcija i prijenos ekspertize na parlamente u razvoju, što rezultira snažnijom demokratijom, rečeno je tokom rasprave na konferenciji. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću