MENI
24.5.2023.

Zakazana 5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 5. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za srijedu, 31. svibanj 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:   

U skladu s člankom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, izaslanicima će biti omogućeno postavljati pitanja u usmenom obliku.

 1. Usvajanje Zapisnika4. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2021., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-656/23 od 16. 3. 2023.;
 3. Godišnje konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u insitucijama Bosne i Hercegovine za 2021., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-657/23 od 16. 3. 2023.;
 4. Izvješće Ureda za reviziju institucija BiH o provedenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju temeljnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, broj: 02/3-16-10-2128/22 od 20. 12. 2022.;
 5. Izvješće o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2022. godinu, broj: 05/3-37-4-192/23 od 25. 1. 2023.;
 6. Izvješće o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu, broj: 05/2-50-15-240/23 od 30. 1. 2023.;
 7. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-248/23 od 31. 1. 2023., i Plan rada Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2023. godinu, broj: 05/1-50-15-2091/22 od 15. 12. 2022.;
 8. Izvješće o radu i Financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-659/23 od 16. 3. 2023.;
 9. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju za 2022. godinu, broj: 01,02-50-18-729/23 od 27. 3. 2023.;
 10. Informacija Ministarstva obrane BiH o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u humanitarnu operaciju nakon potresa u Republici Turskoj, akt broj: 01,02-03-475/23 od 23. 2. 2023.;
 11. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-930/23 od 18. 4. 2023.;
 12. Prijedlog odluke o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagatelj: Zajednčki kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-480-2/23 od 18. 4. 2023.;
 13. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih izaslanstava, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-929/23 od 18. 4. 2023.;
 14. Izaslanička inicijativa Zlatka Miletića, broj: 02-50-6-824/23 od 6. 4. 2023.;
 15. Obavjest Agencije za razvoj viskog obrazovanja i osugaranje kvalitete BiH o dostavljanju ostavke Sanjina Kodrića na mjesto člana Upravnog odbora Agencije, broj: 01,02,03-34-7-1508/22 od 13.9.2022.;
 16. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora grantu (Luka Brčko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz Europskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-898/23 od 14. 4. 2023.;
 17. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) i Bosne i Hercegovine, uključujući protokole o izmjenama i dopunama pratećih bilateralnih sporazuma o poljoprivredi sa Švicarskom Konfederacijom, uključujući Lihtenštajn, Kraljevinom Norveškom i Islandom, broj: 01,02-21-1-655/23 od 16. 3. 2023.;
 18. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom prijevozu, broj: 01,02-21-1-681/23 od 17. 3. 2023.;
 19. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina milijuna japanskih jena, broj:  01,02-21-1-760/23, veza: 01,02-21-1-1640/21 od 29. 3. 2023. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću