MENI
24.5.2023.

Одржана 3. сједница Комисије за остваривање равноправности полова

На 3. сједници Комисије за остваривање равноправности полова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојен је Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2021. годину, у дијелу који се односи на надлежности ове Комисије.

Након што је директорица Агенције за равноправност полова БиХ извијестила о раду и планираним активностима ове  Агенције, Комисија је примила к знању Извјештај Босне и Херцеговине о законодавним и другим мјерама за спровођење одредби Конвенције Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици,  (Истанбулска конвенција), те усвојила закључак којим задужује Савјет министара БиХ и позива све друге релевантне институције власти у Босни и Херцеговини да, из домена своје надлежности, реализирају препоруке Комитета Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу