MENI
24.5.2023

Održana 3. sjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova

Na 3. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti ove Komisije.

Nakon što je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH izvijestila o radu i planiranim aktivnostima ove  Agencije, Komisija je primila k znanju Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,  (Istanbulska konvencija), te usvojila zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH i poziva sve druge relevantne institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da, iz domena svoje nadležnosti, realiziraju preporuke Komiteta Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću