MENI
24.5.2023

Članovi Kolegija Predstavničkog doma PSBiH razgovarali sa predstavnicima Misije OSCE-a/ODIHR-a o Izvještaju ODIHR-a o proteklim Općim izborima u BiH

Članovi Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) – predsjedavajući Predstavničkog doma dr. Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg Marinko Čavara i predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić u ime zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Nebojše Radmanovića – razgovarali su danas sa predstavnicima Misije OSCE-a i predstavnicima OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), koji su predstavili Izvještaj o provedenim Općim izborima u BiH 2. oktobra 2022. godine sa preporukama vezanim za unapređenje integriteta izbornog procesa u BiH.

Iznoseći opće ocjene iz Izvještaja o provedenim Općim izborima u BiH 2022. godine,  predstavnici ODIHR-a predstavili su prioritetne preporuke o potrebi revizije zakonskog okvira u skladu s ranijim preporukama, uklanjanju praznina i nedosljednosti u Izbornom zakonu BiH, te uključivanja sadržaja presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH koje se odnose na ograničenja za kandidovanje na izborima po osnovu etničke pripadnosti. Dio prioritetnih preporuka, koje su predstavljene na sastanku, odnose se na finansiranje rada CIK-a i osiguravanje resursa za zapošljavanje dovoljnog broja kvalifikovanog osoblja, na pravovremeno formiranje, nepristrasnost i profesionalizam biračkih odbora, kao i na aktivno učešće žena u javnom i političkom životu i institucijama vlasti na svim nivoima.

Na sastanku je bilo riječi i o drugim pitanjima važnim za unapređenje integriteta izbornog procesa, primjene modernih tehnologija u procesu monitoringa izbora i utvrđivanju izbornih rezultata, načinu izbora članova biračkih odbora i finansiranju političkih stranaka i izbornog procesa.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma iznijeli su svoje primjedbe na Izvještaj ODIHR-a. Izražena je spremnost da se nastavi s razgovorima o izmjenama Izbornog zakona BiH s ciljem unapređenja integriteta izbornog procesa i uz poštovanje ustavnog uređenja zemlje.

Istaknut je značaj ispunjavanja stručnih i na iskustvu i dobrim praksama zasnovanih preporuka za unapređenje integriteta izbornog procesa u BiH. Naglašeno je da dogovorene i usvojene izmjene Izbornog zakona BiH treba da vrate povjerenje građana u izborni proces i da garantuju da će volja građana na izborima biti poštovana i provedena. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću