MENI
22.5.2023.

Održana 25. sjednica Neovisnog odbora

Na 25. sjednici Neovisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđene su rang – liste uspješnih kandidata prijavljenih na Javni natječaj za provođenje procedure odabira kandidata za ravnatelja i zamjenika ravnatelja policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Na listi uspješnih kandidata za ravnatelja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine su:

1. Enes Karić

2. Ensad Korman

3. Mustafa Selmanović.

Na listi uspješnih kandidata za zamjenika ravnatelja Granične policije BiH su:

1. Ensad Korman

2. Mustafa Selmanović

3. Edin Malkić.

Sukladno natječajnoj proceduri, liste uspješnih kandidata bit će dostavljene ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću