MENI
24.3.2023

Zakazana 4. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 4. hitnu sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 29. mart 2023. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

  1. Prijedlog zakona o dopunama Zakona plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovini, predlagač: Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom da se Prijedlog zakona razmatra  po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-714/23 od 23. 3. 2023;
  2. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, predlagač: Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom da se Prijedlog zakona razmatra  po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1697/23 od 21. 3. 2023. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću