MENI
16.3.2023

Održana 86. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 86. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju predstavka broj 05/6-50-17-510/23 od 27. 2. 2023. godine. Nezavisna komisija će nastaviti da radi po ovoj predstavci u skladu sa svojim nadležnostima.

K znanju je primljena Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Utvrđen je plan aktivnosti za april 2023. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću