MENI
16.3.2023

Održana 4. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

Na 4. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatran je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago.

Komisija je, u skladu sa članom 120. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH, odlučila da podnese zahtjev Kolegiju Doma za produženje roka za dostavljanje izvještaja u vezi sa navedenim Prijedlogom zakona.

Članovi Komisije izabrali su poslanicu Miu Karamehić-Abazović za predsjedavajuću Komisije, nakon što je u ovu Komisiju imenovana umjesto poslanika Nihada Omerovića. Postupajuću u skladu sa poslovničkim odredbama, a koje predviđaju nacionalnu zastupljenost u rukovodstvu Komisije, članovi Komisije za prvu zamjenicu predsjedavajuće, umjesto poslanika Predraga Kožula, izabrali su poslanicu Aidu Baručiju. Druga zamjenica predsjedavajuće Komisije za finansije i budžet je poslanica Mira Pekić.

Komisija je usvojila revizorske izvještaje o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2021. godinu, koje je sačinio Ured za reviziju institucija BiH.

Članovi Komisije usvojili su Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje troškovima fiksne i mobilne telefonije u institucijama BiH“, čiji je sačinilac Ured za reviziju institucija BiH.

K znanju je primljen Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru provođenja planova integriteta“, koji je sačinio Ured za reviziju institucija BiH. U vezi sa ovim Izvještajem, Komisija je usvojila zaključak kojim sugerira Kolegiju Predstavničkog doma da za razmatranje ovog Izvještaja odredi Komisiju za borbu protiv korupcije i kleptokratije Predstavničkog doma PSBiH.

Usvojen je, također, zaključak kojim Komisija traži od Ureda za reviziju institucija BiH da ubuduće izvještaje o reviziji učinka dostavlja Predstavničkom domu PSBiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću