MENI
17.1.2023

Članovi Kolegija Predstavničkog doma dr. Denis Zvizdić i Marinko Čavara razgovarali sa specijalnom izvjestiteljicom UN za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizma

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dr. Denis Zvizdić i zamjenik predsjedavajućeg Marinko Čavara razgovarali su danas u Sarajevu sa specijalnom izvjestiteljicom Ujedinjenih naroda (UN) za promociju i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u borbi protiv terorizmaFionnualom Ní Aoláin, koja sa saradnicima boravi u radnoj posjeti našoj zemlji.

Tokom otvorenog razgovora, specijalna izvjestiteljica UN interesovala se za aktuelnu političku situaciju u našoj zemlji i regionu Zapadnog Balkana, u svjetlu mogućih sigurnosnih izazova i eventualnih terorističkih prijetnji. Gospođa Ni Aolain ocijenila je da naša zemlja, prema Globalnom indeksu za borbu protiv terorizma, ima nizak rizik kad je riječ o potencijalim terorističkim napadima, te izrazila zadovoljstvo postojećim zakonskim rješenjima u BiH koji regulišu pitanje borbe protiv terorizma. Pokazala je interes za ulogu državnog Parlamenta u borbi protiv nasilnog radikalizma i ekstremizma, te jezika mržnje.

Naglašavajući činjenicu da BiH, u odnosu na druge države u postkonfliktnom periodu i periodu tranzicije, pokazuje visok stepen tolerancije, članovi Kolegija Predstavničkog doma PSBiH upoznali su specijalnu izvjestiteljicu UN-a o tome da je BiH jedna od prvih zemalja koja je zabranila odlazak svojih državljana na strana ratišta, te pooštrila sankcije izmjenama Krivičnog zakona. Također, kazali su da naša zemlja ima kvalitetnu Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2022. – 2026., kao i da koristi savremene modele repatrijacije povratnika sa stranih ratišta i borbe protiv nasilnih i ekstremističkih pojava. Naglasili su da se u narednih nekoliko mjeseci, kroz usvajanje izmjena Zakona o instituciji ombudsmena BiH, očekuje uspostavljanje Nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i torture, kao da je BiH svjesna potrebe implementacije Odluke 854/2017 UN-ovog Komiteta protiv torture u vezi sa obavezama prema žrtvama ratnih zločina i ratnog seksualnog nasilja.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma kazali su kako će u narednim danima biti završen proces formiranja vlasti na državnom nivou, te izrazili uvjerenje da će novi saziv državnog Parlamenta i novo Vijeće ministara BiH imati značajnu ulogu u svim reformskim procesima. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću