MENI
27.6.2022

Održana 27. sjednica Komisije za vanjske poslove

Na 27. sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dato je pozitivno mišljenje i Domu preporučeno davanje saglasnosti za ratifikaciju:

  • Protokola kojim se mijenja i dopunjava Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi s automatskom obradom ličnih podataka,
  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2018. - 2020. za 2020. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore,
  • Ugovora o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću