MENI
28.7.2022

Održana 36. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH

Na 36. sjednici Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH usvojen je zaključak kojim se Izvještaj Privremene istražne komisije dostavlja Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde BiH, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), Uredu disciplinskog tužioca, Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, Tužilaštvu BiH, Sudu BiH, te drugim institucijama Bosne i Hercegovine na koje se Izvještaj odnosi. U usvojenom zaključku od svih navedenih institucija traži se da implementiraju preporuke i postupe po nalazima navedenim u Izvještaju.

Privremena istražna komisija usvojila je i zaključak kojim sugerira tužilaštvima u Bosni i Hercegovini da u što skorijem roku formiraju udarne grupe posvećene otkrivanju kršenja izbornog zakonodavstva i sprečavanju izbornih prevara.

Na sjednici Privremene istražne komisije obavljeno je i saslušanje pet građanki i građana koji su uputili svoje predstavke Privremenoj istražnoj komisiji i tražili da pred Privremenom istražnom komisijom lično obrazlože svoje predstavke. Pred Privremenom istražnom komisijom danas su svjedočili gospođa Sanja Stanković, gospođa Nina Ratkušić, gospođa Vera Marković, gospođa Enisa Pazalja i njena advokatica Inja Pašalić, te gospodin Zoran Lujić.

Nakon obavljenih saslušanja, Privremena istražna komisija usvojila je sljedeće zaključke:

Privremena istražna komisija odmah dostavlja tonski zapis 36. sjednice Privremene istražne komisije VSTV-u, Uredu disciplinskog tužioca, Tužilaštvu BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te Odboru za žalbe građana.

Privremena istražna komisije će stenogram dostaviti ovim institucijama, čim isti bude izrađen, ali Privremena istražna komisija insistira da navedene institucije ispod tražene aktivnosti pokrenu bez odlaganja na osnovu tonskog zapisa.

Po pitanju svjedočenja gospođe Sanje Stanković, Nine Ratkušić i Zorana Lujića, Privremena istražna komisija traži od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca detaljne informacije i stav o iznesenim navodima, te o aktivnostima koje su već preduzete ili će biti preduzete, a vezano za sve iznesene navode. Privremena istražna komisija insistira da se traženo dostavi najkasnije do 15. augusta 2002. godine.

Po pitanju svjedočenja gospođe Vere Marković, PIK traži detaljne informacije i stav od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH, VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca o iznesenim navodima i aktivnostima koje su preduzete i aktivnostima koje će biti preduzete. Privremena istražna komisija insistira da se traženo dostavi najkasnije do 15. augusta 2022. godine.

Po pitanju svjedočenja gospođe Enise Pazalje i njene advokatice gospođe Inje Pašalić, Privremena istražna komisija traži od VSTV-a i Ureda disciplinskog tužioca detaljne informacije i stav o kompletnom slučaju i svim iznesenim navodima, uključujući i to da li su disciplinske komisije VSTV-a koje su ranije odlučivale o prijavi gospođe Pazalje izabrane putem DKCMS-a, te ako jesu dostaviti dokumentaciju koja to potvrđuje. Privremena istražna komisija od Ureda disciplinskog tužioca također traži informaciju da li je postupio po službenoj dužnosti vezano za navode o naknadnom mobingu od strane predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu gospodina Špoljarića, te da li to planira uraditi. Privremena istražna komisija insistira da VSTV po ovom pitanju hitno održi sjednicu s ciljem razmatranja cijelog slučaja. Privremena istražna komisija insistira da se informacije dostave i VSTV sjednicu održi najkasnije do 15. augusta 2022. godine.

Po pitanju svjedočenja gospođe Sanje Stanković, gospođe Vere Marković i gospođe Enise Pazalje, odnosno njene advokatice Inje Pašalić, Privremena istražna komisija dostavlja tonski zapis ovih svjedočenja Instituciji ombudsmena BiH i traži od ombudsmena za ljudska prava BiH informacije da li je do sada preduzimao bilo kakve aktivnosti po službenoj dužnosti, ako nije, zašto nije, te da li to planira uraditi. Privremena istražna komisija insistira da ombudsmen dostavi informacije i odgovore najkasnije do 15. augusta 2022. godine.

Po svim svjedočenjima navedene institucije da dostave kompletnu dokumentaciju koja im je na raspolaganju.

Privremena istražna komisija će svoju iduću sjednicu održati u periodu između 22. i 26. augusta 2022. godine, na kojoj će razmotriti pristigle odgovore ili izostanak istih. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću