MENI
30.6.2022

Održana 27. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Na 27. sjednici Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) utvrđena je usaglašenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine Prijedloga Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, dostavljenog od Predstavničkog doma PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću