MENI
30.6.2022

Održana 12. hitna sjednica Doma naroda

Na 12. hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Dom naroda PSBiH prethodno je ovaj Prijedlog zakona usvojio u prvom čitanju.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su sljedeći prijedlozi zaključaka:

  • prijedlog zaključka delegata Denisa Bećirovića koji glasi: „Dom naroda PSBiH podržava povećanje najnižih plaća u institucijama države BiH, kao što su plaće vojnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, namještenika i slično, ali je protiv linearnog povećanja plaća gdje najveću korist imaju visoki državni funkcioneri“;
  • prijedlog zaključka delegata Denisa Bećirovića koji glasi: „Dom naroda PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od sedam dana u hitnu parlamentarnu proceduru uputi potrebne akte kako se povećanje plaća ne bi odnosilo na izabrane i imenovane zvaničnike Bosne i Hercegovine, te da u tom pravcu bez odlaganja izmijeni i svoje odluke“;
  • prijedlog zaključka delegata Zlatka Miletića koji glasi: „Zadužuje se Vijeće ministara BiH da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH na način da se umanji koeficijent za obračun plaće za 1 (jedan) svim izabranim i imenovanim licima u institucijama BiH, kako bi se anuliralo povećanje plaća koje je predviđeno usvajanjem prijedloga Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću