MENI
22.6.2022

Održana 12. sjednica Nezavisnog odbora

Na 12. sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmotrene su pristigle prijave na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Kandidati su se mogli prijavljivati na ukupno šest oglašenih pozicija i to:

- direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine – jedan izvršilac;

- zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine – dva izvršioca;

- direktor Granične policije Bosne i Hercegovine – jedan izvršilac;

- zamjenik direktora Granične policije Bosne i Hercegovine – jedan izvršilac;

- zamjenik direktora Državne agencije za istrage i zaštitu – jedan izvršilac.

Nezavisni odbor konstatovao je da se za oglašene pozicije prijavio ukupno 21 kandidat, od kojih se značajan broj prijavio za više od jedne oglašene pozicije.

Nezavisni odbor odbio je prijavu jednog kandidata za jednu od dvije pozicije na koje je konkurisao. Za drugu poziciju, na koju je taj kandidat konkurisao, prijava je prihvaćena.

Prijave svih drugih kandidata su prihvaćene. U skladu sa konkursnom procedurom, kandidati će biti pozvani na intervju pred članovima Nezavisnog odbora PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću