MENI
22.6.2022

Održana 19. sjednica Zajedničke komisije za ljudska prava

Na 19. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu prihvaćeni principi Prijedloga zakona o upisu pripadnosti konstitutivnom narodu, nacionalnoj manjini i ostalim u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Nikola Lovrinović.

Zajednička komisija usvojila je Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Usvojena je modificirana poslanička inicijativa Saše Magazinovića kojom se Ministarstvo civilnih poslova BiH zadužuje da u roku od 30 dana, u saradnji sa entitetskim ministarstvima zdravstva, obavijesti Vijeće ministara BiH o namjeri za pridruživanje Bosne i Hercegovine Međunarodnoj fondaciji za razmjenu organa Eurotrasnplant.

Zajednička komisija nije podržala poslaničku inicijativu Mirjane Marinković – Lepić kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da, u roku od 90 dana, korigira cijenu takse koja se plaća prilikom odricanja od bosanskohercegovačkog državljanstva, te da je uskladi s taksama država u regionu.

Zajednička komisija razmotrila je, primila k znanju i nadležnim institucijama uputila odgovore ili proslijedila pristigle dopise i predstavke građana. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću