MENI
19.5.2022

Održana 83. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 83. sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana u Neumu, podržana je inicijativa Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo za zajedničko djelovanje prema nadležnim organima BiH, koju je prezentirao član Vijeća Davor Ebner. Kako se navodi u inicijativi, Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo poziva Vijeće nacionalnih manjina Federacije BiH i Vijeće nacionalnih manjina BiH na zajedničko djelovanje prema Državnoj ageniciji za istrage i zaštitu (SIPA), a u vezi sa pronalaskom maloljetne Romkinje, koja je, kako je rečeno, nestala u Sarajevu prošle godine.

Članovi Vijeća razmatrali su i inicijativu Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona koja se odnosi na iznalaženje mogućnosti za izmjene Izbornog zakona BiH, a kojim bi se član 13.14. Izbornog zakona BiH dopunio predstavnicima nacionalnih manjina koji učestvuju u izborima za kantonalni nivo, odnosno za skupštinu kantona. Vijeće je odlučilo da navedenu inicijativu uputi Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda PSBiH i Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Vijeće je primilo k znanju Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vezi s dodjelom sredstava granta za vrijeme privremenog finansiranja institucija BiH.

K znanju je primljena i Informacija o formiranju Foruma za izradu alternativne strategije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, kao i Zabilješka sa sastanka članova Vijeća nacionalnih manjina BiH i visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine Kairata Abdrakhmanova.

S dnevnog reda sjednice skinuta je tačka koja se odnosila na Informaciju Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH i Dopis Federalnog ministarstva pravde o žalbama na postupak izbora članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću