MENI
19.5.2022

Zakazana 11. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 11. hitnu sjednicu Doma naroda za ponedjeljak, 23. maj 2022. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

  1. Usvajanje Zapisnika 10. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Zahtjev pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH za sazivanje hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-6-770/22 od 16.5.2022. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću