MENI
11.5.2022

Održana 76. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere

Na 76. sjednici Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine primljena je k znanju predstavka zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj 05/6-50-17-525/22 od 4. 4. 2022. godine. Nezavisna komisija nastavit će da postupa po ovoj predstavci u skladu sa svojim nadležnostima.

Nakon što je primila k znanju predstavku upućenu od Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 03/6-50-14-12-18/22 od 27. 4. 2022. godine, Nezavisna komisija nastavit će postupak i po ovoj predstavci.

K znanju je primljena i informacija Ministarstva pravde BiH, tražena na osnovu predstavke koju je Nezavisnoj komisiji uputilo Vijeće nacionalnih manjina BiH. Informacija Ministarstva pravde BiH primljena je k znanju, te je utvrđen sadržaj odgovora na predstavku koji će biti upućen Vijeću nacionalnih manjina BiH.

Nezavisna komisije utvrdila je i plan aktivnosti za juni 2022. godine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću