MENI
29.11.2021

Predsjedavajući Delegacije PSBiH u IPU Safet Softić učestvuje u Madridu na 143. zasjedanju Skupštine IPU

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) u Interparlamentarnoj uniji (IPU) Safet Softić učestvuje na 143. zasjedanju Skupštine IPU, koja se održava u Madridu.

Na Skupštini IPU, čiji je domaćin Parlament Španije, 45 predsjednika parlamenata, poslanici više od 120 državnih parlamenata iz cijelog svijeta, kao i predstavnici 13 regionalnih parlamentarnih tijela sastali su se prvi put nakon početka pandemije kako bi razgovarali o savremenim izazovima za demokraciju, te prevazilaženju podjela i izgradnji održivih zajednica u svijetu.

U raspravama o glavnoj temi, parlamentarci su se osvrnuli na globalno rastuću polarizaciju i širenje dezinformacija putem medija i društvenih mreža, te predlagali rješenja o ulozi parlamenata u rješavanju ovih problema. Tokom plenarnog zasjedanja razmijenjene su ideje o značajnijem angažmanu parlamenata u odnosima s javnošću, s ciljem da odluke državnih parlamenata budu što reprezentativnije, transparentnije i inkluzivnije, kako bi se vratilo povjerenje javnosti u parlamentarnu demokraciju i institucije vlasti.

Istovremeno, učesnici najveće multilateralne parlamentarne organizacije na svijetu razgovarali su i o načinima sprečavanja i suzbijanja fizičkih ili online prijetnji poslanicima, kao i o zaštiti prava parlamentaraca, posebno onih koji su prognani iz svojih zemalja.

Tokom 143. zasjedanja Skupštine IPU pokrenuto je i nekoliko novih alata za parlamentarce, uključujući i Priručnik o rodno odgovornom donošenju zakona u partnerstvu sa organizacijom „UN Women“.

Usvojena je i Rezolucija o zakonodavstvu za borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece na internetu.

Razmotrena je i usvojena nova Strategija IPU za period 2022. - 2026. godina. Prema usvojenoj Strategiji, prioriteti IPU-a u narednih pet godina bit će pitanje klimatskih promjena; demokratija, ljudska prava i rodna ravnopravnost; mir i sigurnost, te ispunjavanje cijeva Agende za održivi razvoj 2030.

Na marginama 143. zasjedanja Skupštine IPU, na inicijativu Parlamenta Republike Azerbejdžan, održan je i inauguralni sastanak Parlamentarne mreže Pokreta nesvrstanih, koja obuhvata više od 100 zemalja iz cijelog svijeta. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću