MENI
26.11.2021

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije Lazar Prodanović učestvovao u Skoplju na Regionalnoj konferenciji o unaprjeđenju dijaloga između parlamenata i novinara na Zapadnom Balkanu

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Lazar Prodanović učestvovao je danas u Skoplju na Regionalnoj konferenciji o unaprjeđenju dijaloga između parlamenata i novinara na Zapadnom Balkanu.

Na Konferenciji, koju su organizovali Sobranje Republike Sjeverne Makedonije i Udruženje novinara Makedonije u okviru regionalnog projekta „Unaprjeđenje dijaloga između novinarskih udruženja i parlamenata na Zapadnom Balkanu u cilju jačanja civilnog društva“, po prvi put otvoren je dijalog između parlamentaraca i predstavnika udruženja novinara iz Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije s ciljem jačanja slobode izražavanja kao osnovnog ljudskog prava i jačanja uloge organizacija civilnog društva u procesu kreiranja politika i zakona.

Konferenciju su svojim izlaganjima otvorili predsjednik Sobranja Republike Sjeverne Makedonije Talat Xhaferi, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Radovan Tvrdišić, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Lazar Prodanović i predsjednik Udruženja novinara Makedonije Mladen Čadikovski.

U svom izlaganju zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH Lazar Prodanović podržao je uspostavljanje regionalnog dijaloga o svim temama koje su važne za evropsku perspektivu i budućnost regiona, naglasivši da su dijalog i bliska regionalna saradnja najbolji način rješavanja svih otvorenih pitanja i najbolja moguća priprema za članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

Prodanović je ocijenio da Konferencija ovog formata u budućnosti može postati dobra regionalna platforma za saradnju, razmjenu informacija i iskustava, kao i dobrih praksi u odnosima parlamenata sa novinarima i novinarskim udruženjima. S tim u vezi, Prodanović je podsjetio na aktivnosti Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, koja je, u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH i predstavnicima novinarskih udruženja, zatražila pooštravanje krivičnih sankcija za odgovorne za napade na novinare, kao i za medije putem kojih se prenosi i širi govor mržnje, te raspiruje nacionalna, vjerska i rasna netrpeljivost.

Naglašavajući kako je situacija u BiH, u pogledu pitanja slobode medija, te zaštite novinara, nešto bolja u odnosu na druge zemlje regiona, o čemu, kako je rekao,  govore izvještaji relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave ovim pitanjima, Prodanović je upozorio da institucije BiH nisu oslobođene obaveze da s mnogo većom ozbiljnošću pristupe pitanjima slobode medija i zaštite novinara, budući da je riječ o obavezi koja se navodi među 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

O odnosu PSBiH i medija na Konferenciji je govorio i rukovodilac Sektora za odnose s javnošću u Sekretarijatu PSBiH Zlatko Vukmirović.

Učesnici Konferencije potpisali su i Deklaraciju o unaprjeđenju dijaloga između parlamenata i udruženja novinara na Zapadnom Balkanu, kojom su se obavezali da unaprijede dijalog među parlamentima i udruženjima novinara kao način da se unaprijedi stanje slobode izražavanja i ojača uloga organizacija civilnog društva u procesu izrade zakonske regulative. Ovom Deklaracijom (tekst Deklaracije u raspoloživoj verziji možete pročitati ovdje) učesnici Konferencije složili su se da rade na unaprjeđenju razgovora između parlamenata i novinara, čime bi se, kako se navodi u Deklaraciji, pozitivno uticalo na proces evropskih integracija u državama regiona. Podržali su i potrebu za hitnim promjenama kojima bi se unaprijedilo pravno okruženje za sigurnost novinara, kao i potrebu za unaprjeđenje inkluzivne regionalne saradnje među državama Zapadnog Balkana, čime bi bio uspostavljen forum za parlamente i udruženja novinara svih država ovog regiona. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću