MENI
24.11.2021

Održana 7. sjednica Nezavisnog odbora

Članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH na 7. sjednici upoznati su sa sadržajem Dopisa Pravobranilaštva BiH, broj 03-4-10-4-P-362/19 od 12. novembra 2021. godine.

U okviru tekućih pitanja, usaglašen je zaključak da će se od policijskih agencija, koje su u nadležnosti djelovanja Nezavisnog odbora, zatražiti da do naredne sjednice Nezavisnog odbora dostave program rada za 2022. godinu. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću