MENI
12.11.2021

U Parlamentarnoj skupštini BiH održana obuka o uspostavi e-legislative

U okviru projekta „Podrška Evropske unije (EU) u razvoju i instalaciji softvera za e-zakonodavstvo u parlamentima Bosne i Hercegovine“ u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) održana jeobuka za službenike Sekretarijata PSBiH o uspostavi e-legislative u PSBiH.

Obuku, koju su pozdravnim obraćanjima otvorili sekretar Zajedničke službe PSBiH Mirza Imamović, sekretar Predstavničkog doma PSBiH Marin Vukoja i sekretarka Doma naroda PSBiH Gordana Živković, vodili su predstavnici implementatorske firme „Nextsense“ iz Sjeverne Makedonije Simona Radinska, Igor Andonovski i Martin Kostovski.

Tokom obuke, službenicima pojedinih organizacionih jedinica PSBiH, te stručnom osoblju u kabinetima predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih domova PSBiH prezentirano je novo i tehnološki napredno sofversko rješenje, koje će, kako je istaknuto, omogućiti službenicima i članovima PSBiH efikasnije praćenje zakonodavnog postupka i unaprijediti sveukupne radne procese u PSBiH. Istaknuto je također da će implementacija ove aplikacije omogućiti veću transparentnost u radu institucije i osigurati bolju komunikaciju i razmjenu informacija, kako između parlamenata međusobno tako i između parlamenata i javnosti.

Članovi Radne grupe Sekretarijata PSBiH za izradu, razvijanje i instaliranje softvera za uspostavu e-legislative u parlamentima Bosne i Hercegovine nastavit će i u narednom periodu s radom na uspostavi e-legislative u PSBiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću