MENI
13.10.2021

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda dr. Dragan Čović razgovarao sa Dervom Sejdićem

"Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović susreo se danas u Sarajevu sa Dervom Sejdićem, predsjednikom romskog informativnog centra "Kala Sari" i jednim od najistaknutijih romskih predstavnika u javnom i društvenom životu.

Sastanak je bio izvrsna prilika za razmjenu mišljenja i ideja o svim predstojećim političkim aktivnostima koje usmjeravaju evropsku dimenziju Bosne i Hercegovine.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim političkim susretima i dijalogu s najvišim domaćim i međunarodnim političkim predstavnicima oko izmjena Izbornog zakona BiH, koje nužno moraju otkloniti sve oblike nametanja, majorizacije i diskriminacije, te u potpunosti omogućiti aktivna i pasivna biračka prava svima u Bosni i Hercegovini.

Dr. Čović predočio je gospodinu Sejdiću modele koje zagovaraju legitimni politički predstavnici Hrvata i koji u potpunosti implementiraju odluku "Sejdić & Finci", ali i štite ustavna prava konstitutivnih naroda kao osnovnog ustavnog postulata Aneksa IV. koje je i Međunarodni sud za ljudska prava izdvojio kao ustavnopravnu srž cjelokupnog Dejtonsko - pariškog mirovnog sporazuma.

Na sastanku je usaglašen jedinstven stav kako evropski iskorak podrazumijeva zakonske norme koje štite osnovne postavke Dejtonsko - pariškog mirovnog sporazuma." (saopćenje iz Kabineta zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda dr. Dragana Čovića)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću