MENI
8.10.2021

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu dodijelio zahvalnicu Parlamentarnoj skupštini BiH

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, povodom 75 godina rada ove visokoškolske institucije, dodijelio je zahvalnicu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za izuzetan doprinos prilikom izvršavanja zakonodavne, kontrolne i nadzorne uloge.

Odluku o dodjeli zahvalnice, koja predstavlja javno priznanje za poseban doprinos u radu, obavljanju djelatnosti i popularizaciji pravne nauke i pravničke profesije, donijelo je Nastavno – naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odluka o dodjeli ovog značajnog priznanja najvišoj zakonodavnoj instituciji u državi objavljena je na zvaničnoj web stranici Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i na zvaničnoj web stranici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću