MENI
30.7.2021

Poslanici Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok u Predstavničkom domu održali sastanak sa predstavnicima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine

„Poslanici Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Aida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić i Damir Arnaut su u srijedu, 28. jula, održali sastanak sa predstavnicima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.

U razgovoru sa poslanicima, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Seid Omerović upoznao je poslanike sa radom i trenutnim aktivnostima Saveza. U razgovoru je istaknuta spremnost Kluba poslanika Naša stranka – Nezavisni blok za buduću saradnju sa Savezom i pomoć pri rješavanju problema sa kojim se pripadnici i pripadnice ove populacije suočavaju.

Klub poslanika Naša stranka – Nezavisni blok se također obavezao da će uputiti inicijativu prema Vladi Federacije BiH sa zahtjevom da se pripreme izmjene i dopune svih zakonskih rješenja kako bi se ovoj kategorija omogućila sva prava koja imaju druge žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da takav zakon postoji već u entitetu Republika Srpska, te da je neophodno usvojiti sva zakonska rješenja na nivou Federacije BiH, a Klub Naša stranka – Nezavisni blok će u državnom Parlamentu također u proceduru paralelno uputiti krovni zakon s ciljem ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine kada je riječ o žrtvama torture. Uz to, Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok će raditi i na kreiranju izmjena Zakona o parničnom postupku kojim bi se žrtve torture oslobodile od plaćanja troškova u sudskim sporovima.“ (saopćenje iz Kluba poslanika Naša stranka - Nezavisni blok u Predstavničkom domu PSBiH)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću