MENI
19.7.2021

Održana 23. sjednica Ustavnopravne komisije Doma naroda

Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 23. sjednici podržala je, u drugoj komisijskoj fazi i bez uloženih amandmana, Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu.

Komisija nije podržala delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se „zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s entitetskim i drugim vladama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi lex specialis Zakon o depolitizaciji zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini“.

Radi odustajanja predlagača, Komisija se nije izjašnjavala o delegatskoj inicijativi Zlatka Miletića koja glasi: „Imajući u vidu nadležnost Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, u skladu s Poslovnikom Doma naroda PSBiH, iniciram da Interresorna radna grupa razmotri dopunu i izmjenu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, i to tako da se dopuni i izmijeni: - član 1.4. (1) Svaki državljanin Bosne i Hercegovine s navršenih 18 godina života ima pravo i obavezu da glasa i da bude biran, u skladu s odredbama ovog zakona. - član 1.4. (3) Ako birač ne glasa na izborima, bit će sankcioniran tako da mu je uskraćeno pravo na izdavanje dokumenata na najmanje tri mjeseca koja se odnose na građanska stanja (putna isprava, lični dokumenti, saobraćajna dozvola, registracija vozila). - član 1.4. (4) Izuzetno, birač neće biti sankcioniran ako može opravdati svoj neizlazak na izbore (invalidnost, bolest, slučajno putovanje i sl.) u postupku pred nadležnim organom koji izdaje traženi dokument. - član 1.4. (5) Procedure kojima se definira postupanje iz ove oblasti, uključujući nadležnost pojedinih organa, donijet će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine posebnim pravilnikom“. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću