MENI
14.7.2021

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava razgovarali sa visokim zvaničnicima OSCE-a i PSOSCE-a

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Lazar Prodanović, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije Edin Mušić, te članovi Zajedničke komisije Zlatko Miletić, Munib Jusufović, Mirjana Marinković-Lepić, Ljubica Miljanović i Marina Pendeš razgovarali su danas u Sarajevu sa zamjenicom predsjedavajuće Privremene komisije za migracije Parlamentarne skupštine OSCE-a (PSOSCE) dr. Gudrun Kugler i zamjenikom šefice Misije OSCE-a u BiH Dmitryem Iordanidiem.

Govoreći o migrantskoj krizi kao globalnom i sigurnosnom izazovu sa kojim se suočava i Bosna i Hercegovina, visoki zvaničnici OSCE-a i PSOSCE-a iznijeli su i vlastita zapažanja nakon nedavnih posjeta migrantskim kampovima Borići i Lipa u Unsko – sanskom kantonu. Osvrnuvši se na različit status migranata, zvaničnici OSCE-a posebno su ukazali na činjenicu da je značajan broj tih osoba, u pokušaju da se domognu država Evropske unije i boljih uslova za život, postao žrtva trgovine ljudima. S tim u vezi, istakli su važnost identifikacije žrtava trgovine ljudima, kako bi im se pružila adekvatna zaštita i pomoć, ali i, kako su naglasili, identifikacije počinalaca ovih krivičnih djela, radi preveniranja i kažnjavanja tih kriminalnih aktivnosti. U tom kontekstu istaknuta je važnost uspostavljanja snažnije saradnje domaćih sigurnosnih agencija i pravosudnih institucija u BiH, kako međusobno tako i sa međunarodnim institucijama koje se bave ovim problemom. Detektirajući ovu vrstu kriminala kao ozbiljan problem i poseban aspekt migrantske krize, zvaničnici OSCE-a istovremeno su ukazali i na važnost humanitarnog aspekta, uslova boravka migranata u kampovima i poštovanja njihovih ljudskih prava i dostojanstva, bez obzira na to zašto i kako došli u Bosnu i Hercegovinu.

 Posebno su se osvrnuli na važnost zaštite i upravljanja državnom granicom, političke volje i konsenzusa relevatnih političkih aktera u vezi s tim pitanjem, kao i omogućavanje smještaja migranata na cijeloj teritoriji države, kako bi se smanjio pritisak na pojedine lokalne zajednice i kantone.

 Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH upoznali su goste sa radom i nadležnostima Zajedničke komisije, ističući da u svom radu poduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava koja garantuju Ustav BiH, aneks VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i drugi zakonski propisi koji regulišu ovu oblast. Istaknuto je, također, da Komisija u svom radu, između ostalog, provodi i parlamentarni nadzor nad radom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva sigurnosti BiH i Službe za poslove sa strancima. Ocjenjujući da su pomenute institucije najvažnije u borbi sa migrantskom krizom i posljedicama koje ta kriza proizvodi, ukazali su na potrebu potpisivanja sporazuma o granici sa susjednim zemljama, efikasne kontrole trošenja novca namijenjenog za rješavanje problema migrantske krize, kao i kažnjavanja odgovornih osoba u slučaju utvrđivanja zloupotrebe i nenamjenskog trošenja tih finansijskih sredstava. Posebno su ukazali na problem istočne granice, te se založili za dodatno izdvajanje novca u Budžetu instituticija BiH za nabavku dodatne opreme i sredstava kako bi se se smanjila propusnost granice i spriječio priliv novih migranata iz susjednih zemalja.

 Zajednički je konstatirano da Bosna i Hercegovina, bez snažnije podrške međunarodnih institucija, neće biti u stanju da se sama nosi sa problemom migrantske krize, te da je, u tom kontekstu, potrebna jača sinergija između domaćih institucija sa državama regiona i Evropske unije, kao i bolja koordinacija predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BiH.

Članovi Zajedničke komisije upoznali su visoke predstavnike OSCE-a i PSOSCE-a i sa planom rada za 2021. godinu, kojim je, kako je rečeno, u septembru predviđena posjeta Unsko-sanskom kantonu i migrantskim kampovima. Najavljeni su i sastanci sa rukovodstvom Kantona i Grada Bihaća, međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama, te organizacija okruglog stola o pitanju rješavanju problema migracija. S tim u vezi, članovi Zajedničke komisije kazali su kako bi u realizaciji pomenutih aktivnosti cijenili pomoć Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. (kraj)

 

 

 

 

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću