MENI
16.6.2021.

Одржана 9. сједница Заједничке комисије за административне послове

На 9. сједници Заједничке комисије за административне послове Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) усвојен је Годишњи извјештај о извршењу буџета за период 01. 01. – 31. 12. 2020. године за ПСБиХ.

Заједничка комисија усвојила је и Тромјесечни извјештај о извршењу буџета ПСБиХ за период од 01. 01. – 31. 03. 2021. године.

Разматрана је и усвојена Пројекција буџета за 2021. годину за ПСБиХ.

Заједничка комисија дала је сагласност на Приједлог правилника о финансијском управлјању и контроли у ПСБиХ.

К знању је примљено Обавјештење о конституисању Интерресорне радне групе за измјену изборног законодавства БиХ.

Заједничка комисија верификовала је рјешења која је донио Колегијум или предсједавајући Заједничке комисије у складу са важећим актима и прописима, а односе се на статусна питања посланика и делегата ПСБиХ. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу