MENI
15.6.2021

Održana 5. sjednica Odbora za žalbe građana

Na 5. sjednici Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH razmatrano je deset žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH.

Odbor je za dvije žalbe utvrdio da su osnovane, te je protiv odgovornih policijskih službenika Granične policije BiH podnesen prijedlog za vođenje disciplinskog postupka.

Odbor za žalbe građana utvrdio je neosnovanost preostalih osam žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću