MENI
9.6.2021

Održana 72. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 72. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojen je Prijedlog rasporeda troškova Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu.

Primajući k znanju Informaciju o usvajanju kriterija za formiranje Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, čiji je podnosilac Todorka Jovanović, članovi Vijeća usvojili su zaključak kojim preproručuju Skupštini Brčko Distrikta BiH i prvom zamjeniku visokog predstavnika u BiH i supervizoru za Brčko Distrikt BiH da se, prilikom donošenja Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, vodi računa da u ovo Vijeće nacionalnih manjina budu izabrani stvarni predstavnici nacionalnih manjina, a ne, kako je rečeno, predstavnici konstitutivnih naroda u BiH.

U okviru tekućih pitanja, Vijeće je raspravljalo o načinu uključivanja u rad Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću