MENI
2.3.2021

Održana 7. hitna sjednica Doma naroda

Na 7. hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama. Dom naroda prethodno je usvojio zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nepostojanja entitetske većine, upućen je, također po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. Dom naroda prethodno je usvojio zahtjev Predstavničkog doma PSBiH da se i ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnoj zakonodavnoj proceduri. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću