MENI
26.2.2021

Zakazana 7. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 7. hitnu sjednicu Doma naroda za utorak, 2. mart 2021. godine, sa početkom u 12 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

  1. Usvajanje Zapisnika 6. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
  2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-489/21 od 26. 2. 2021;
  3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-498-2/21 od 26. 2. 2021. (kraj) 

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću