MENI
22.1.2019

Štampan novi broj „Parlamenta“ za period oktobar – decembar 2018. godine

U novom broju „Parlamenta“, štampanog biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za period oktobar - decembar 2018. godine, objavljen je opširan izvještaj o održanoj Konstitutivnoj sjednici osmog saziva Predstavničkog doma PSBiH.

U izvještaju se ističe da su na sjednici za članove Kolegija Doma izabrani Borjana Krišto, Nebojša Radmanović i Denis Zvizdić. Donose se imena svih izabranih poslanika, kao i broj mandata koje su u Predstavničkom domu osvojile stranke i koalicije na Opštim izborima u oktobru 2018. godine.

U „Parlamentu“ je objavljena i informacija o osnivanju klubova poslanika u Predstavničkom domu PSBiH. U informaciji se precizira da je osnovano ukupno osam poslaničkih klubova – Klub poslanika SDA, Klub poslanika SDP-a BiH, Klub poslanika SNSD-a, Klub poslanika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP – HNS, HSP dr. A. Starčević, HDU BiH, Klub poslanika SDS – PDP, Klub poslanika Demokratske fronet, Mješoviti klub poslanika SBB – PDA i Klub poslanika Srpski klub.

U biltenu PSBiH prenosi se i informacija o započetoj konstitutivnoj sjednici Komisije Predstavničkog doma za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, na kojoj nije izabrano rukovodstvo Komisije.

Prenosi se izvještaj o učešću delegacije PSBiH na Interparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj spoljnoj i bezbjednosnoj, te zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici Evropske unije (EU), koja je 11. i 12. oktobra 2018. godine održana u Beču, kao i izvještaj o učešću Delegacije PSBiH na Okruglom stolu na visokom nivou o evropskim integracijama Zapadnog Balkana, održanom u Briselu 27. novembra 2018. godine.

„Parlament“ donosi i informaciju sa sastanka članova kolegija oba doma PSBiH sa delegacijom Političkog i sigurnosnosnog odbora Vijeć EU, na kome je izraženo očekivanje da će proces uspostavljanja vlasti na svim nivoima u BiH biti brzo okončan, kao i da će nove vlasti otkloniti nesuglasice u vezi sa pokretanjem rada Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

U biltenu PSBiH objavljene su i informacije o uspješnom učešću naše delegacije na 64. godišnjem zasjedanju PSNATO-a u kanadskom gradu Halifaksu, kao i o rezultatima višednevne posjete zamjenika predsjednika Parlamenta Indonezije Ahmada Muzanija našoj zemlji.

U novom broju „Parlamenta“ objavljene su i vijesti o aktivnostima drugih parlamentarnih tijela PSBiH, te parlamentarnog vojnog povjerenika BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću