MENI
22.1.2019.

Tiskan novi broj „Parlamenta“ za razdoblje listopad – prosinac 2018. godine

U novom broju „Parlamenta“, tiskanog biltena Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) za razdoblje listopad - prosinac 2018. godine, objavljeno je opširno izvješće o održanoj Konstituirajućoj sjednici osmog saziva Zastupničkog doma PSBiH.

U izvješću se ističe da su na sjednici za članove Kolegija Doma izabrani Borjana Krišto, Nebojša Radmanović i Denis Zvizdić. Donose se imena svih izabranih zastupnika, kao i broj mandata koje su u Zastupničkom domu osvojile stranke i koalicije na Općim izborima u listopadu 2018. godine.

U „Parlamentu“ je objavljena i informacija o osnivanju klubova zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH. U informaciji se precizira da je osnovano ukupno osam zastupničkih klubova – Klub zastupnika SDA, Klub zastupnika SDP-a BiH, Klub zastupnika SNSD-a, Klub zastupnika HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP – HNS, HSP dr. A. Starčević, HDU BiH, Klub zastupnika SDS – PDP, Klub zastupnika Demokratske fronet, Mješoviti klub zastupnika SBB – PDA i Klub zastupnika Srpski klub.

U biltenu PSBiH prenosi se i informacija o započetoj konstituirajućoj sjednici Povjerenstva Zastupničkog doma za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, na kojoj nije izabrano rukovodstvo Povjerenstva.

Prenosi se izvješće o sudjelovanju izaslanstva PSBiH na Interparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj, te zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije (EU), koja je 11. i 12. listopada 2018. godine održana u Beču, kao i izvješće o sudjelovanju Izaslanstva PSBiH na Okruglom stolu na visokoj razini o europskim integracijama Zapadnog Balkana, održanom u Bruxellesu 27. studenog 2018. godine.

„Parlament“ donosi i informaciju sa sastanka članova kolegija oba doma PSBiH sa izaslanstvom Političkog i sigurnosnog odbora Vijeća EU, na kome je izraženo očekivanje da će proces uspostavljanja vlasti na svim razinama u BiH biti brzo okončan, kao i da će nove vlasti otkloniti nesuglasice u svezi sa pokretanjem rada Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

U biltenu PSBiH objavljene su i informacije o uspješnom sudjelovanju našeg izaslanstva na 64. godišnjem zasjedanju PSNATO-a u kanadskom gradu Halifaksu, kao i o rezultatima višednevnog posjeta zamjenika predsjednika Parlamenta Indonezije Ahmada Muzanija našoj zemlji.

U novom broju „Parlamenta“ objavljene su i vijesti o aktivnostima drugih parlamentarnih tijela PSBiH, te parlamentarnog vojnog povjerenika BiH. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću